Tøj på afbetaling

Er det ved at være sidst på måneden, og er der de her sko, du bare må eje? Et hurtigt kig på bankkontoen fortæller dig, at du altså desværre ikke kan trykke på ”Læg i indkøbskurv”. Hvis det lyder som dig, har du måske også opdaget, at flere og flere online shops tilbyder afbetaling til meget, meget lave beløb. Det kan være fristende, og til tider er det en rigtig fin løsning. Men der er altså også nogle faldgruber, man bør være opmærksom på.

Tjek renten

Når du vælger at afbetale dit køb er hovedreglen, at læse det med småt. Her vil det nemlig fremgå hvad renten lyder på. Renten er det ekstra beløb, der bliver lagt oveni den oprindelige pris enten hver dag eller måned, du venter med at betale. Køber du en vare til 200 kroner, hvor renten lyder på 0, skal du altså ikke betale noget ekstra tilbage, når du skal afregne. Køber du samme varer med en rente på 10 procent, bliver der løbende, med forskellige intervaller alt efter aftalen, lagt 20 kroner oveni det oprindelige beløb, jo længere du venter med at betale. En vare kan altså hurtigt blive dobbelt så dyr, hvis du ikke er hurtig til at betale. Derfor er det enormt vigtigt, at du orienterer dig i, hvad renten lyder på, inden du binder dig til en aftale.

Hold overblik

Selvom det er rigtigt smart, at man kan vente med at betale i op til flere måneder, efter man har købt varen, kan det hurtigt blive fristende at bruge denne løsning gang på gang. Hvis du køber på afbetaling flere gange, er et rigtig godt råd at skrive dine køb ned, samt hvad det koster, og hvad renten lyder. Hvis du kan orientere dig i Excel, er det en god ide at sætte varen, prisen og renten ind i et ark og så regne ud, hvor meget prisen stiger per måned, når du lægger renten oveni. På denne måde kan du nemt holde et overblik over, hvad dine køb i sidste ende kommer til at koste dig.

Et andet godt råd er at sætte dig selv nogle deadlines for, hvornår du senest skal have betalt beløbet tilbage. Ved at overholde disse datoer kommer du ikke til at bruge penge, som du ikke har.

God løsning sidst på måneden

Mange vælger at gå med afbetalingsløsningen, når bankkontoen er ved at være i bund sidst på måneden. Og det er der egentlig fin logik i. For det betyder samtidig, at der ikke er lang tid til, at der tikker enten løn eller SU ind på kontoen, og man derfor kan betale hurtigt tilbage. Det eneste, man bør have sig for øje, er, at man husker at afsætte de penge, man har købt for, så de ikke bliver brugt på noget andet. Og at man heller ikke bruger flere penge, end man kan undvære i den kommende måned. Hvis man gør det, er det måske en god ide at kigge en ekstra gang ind i klædeskabet og overveje, om man egentlig ikke har nok sorte kjoler.